Charlie Zaa
14-Oct-17 21:00 Hrs
Teatro Teleton
Gian Marco
30-Sep-17 21:00 Hrs
Teatro Teleton
Illapu 45 Años Gala
28-Jul-17 21:00 Hrs
Teatro Teleton
La Beriso
06-Jul-17 21:00 Hrs
Teatro Teleton
Masha Y El Oso
26-Ago-17 15:00 Hrs
Teatro Teleton
Masha Y El Oso
26-Ago-17 11:00 Hrs
Teatro Teleton
Masha Y El Oso
27-Ago-17 15:00 Hrs
Teatro Teleton
Masha Y El Oso
27-Ago-17 11:00 Hrs
Teatro Teleton
Paw Patroll
05-Ago-17 18:00 Hrs
Teatro Teleton
Paw Patroll
05-Ago-17 15:00 Hrs
Teatro Teleton
Paw Patroll
05-Ago-17 11:00 Hrs
Teatro Teleton
Paw Patroll
06-Ago-17 18:00 Hrs
Teatro Teleton
Paw Patroll
06-Ago-17 15:00 Hrs
Teatro Teleton
Paw Patroll
06-Ago-17 11:00 Hrs
Teatro Teleton
Perro Chocolo
08-Jul-17 15:00 Hrs
Teatro Teleton
Perro Chocolo
08-Jul-17 11:00 Hrs
Teatro Teleton
Perro Chocolo
09-Jul-17 11:00 Hrs
Teatro Teleton
Perro Chocolo
09-Jul-17 15:00 Hrs
Teatro Teleton
Pica Pica
15-Jul-17 15:00 Hrs
Teatro Teleton
Pica Pica
15-Jul-17 17:00 Hrs
Teatro Teleton
Pica Pica
15-Jul-17 11:00 Hrs
Teatro Teleton
Pica Pica
16-Jul-17 17:00 Hrs
Teatro Teleton
Pica Pica
16-Jul-17 11:00 Hrs
Teatro Teleton
Silvestre Dangond
03-Sep-17 20:00 Hrs
Teatro Teleton
Yayo Con Todo
29-Jun-17 21:00 Hrs
Teatro Teleton
Yayo Con Todo
30-Jun-17 21:00 Hrs
Teatro Teleton